Bescherming van persoonsgegevens

 

Sciensano eerbiedigt het privéleven van de gebruikers. De gegevens die u verstrekt voor het onderzoek worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw e-mailadres wordt, indien u hier toestemming voor verleent, enkel gebruikt om u maandelijks een herinnering te sturen voor het opvragen van nieuwe meldingen en wordt niet doorgegeven aan andere instanties. U kan uw toestemming wijzigen in uw profiel.

De resultaten van het onderzoek worden alleen in algemene zin gerapporteerd en kunnen niet herleid worden tot uw persoon.