Het project

TekenNet

TekenNet is een burger - wetenschapsplatform dat wordt beheerd door de dienst Epidemiologie van Infectieziekten, Belgisch instituut voor gezondheid, Sciensano. Het project TekenNet heeft meerdere doelstellingen:

  • Opvolging van de blootstelling van de Belgische bevolking aan tekenbeten in tijd en ruimte. Burgers kunnen tekenbeten bij mensen, opgelopen in België, melden op het TekenNet platform (via website of de app voor mobiele telefoon).
  • Gebruik en interpretatie van de tekenbeet resultaten voor het gidsen van gerichte preventie van tekenbeten en gerelateerde ziekten. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de omstandigheden die gepaard gaan met het oplopen van tekenbeten binnen België beter te omlijnen en te vertalen voor gebruik in beleid.

De resultaten van deze studie worden weergegeven door middel van een kaart. Deze kaart toont hoeveel meldingen van tekenbeten werden geregistreerd via deze website. Bekijk de kaart
Meer uitgebreide resultaten kan je terugvinden op de resultatenpagina van TekenNet. Bekijk de resultaten

Waarom TekenNet?

Teken kunnen drager zijn van verschillende ziektekiemen die via een beet overgedragen kunnen worden op de mens. Hoewel niet alle teken geïnfecteerd zijn, vormt het voorkomen van tekenbeten bij mensen een relevante indicator voor lokale teek gerelateerde problemen. De mate waarin mensen worden blootgesteld aan tekenbeten wordt echter beïnvloed door verschillende factoren waaronder menselijk gedrag, klimaat en landgebruik. Een beter inzicht in de factoren die het risico op tekenbeten bij de mens in België bepalen, laat meer gerichte acties toe. Binnen deze context werd in juni 2015 TekenNet opgericht binnen de dienst Epidemiologie van Infectieziekten, Sciensano.