Stuur uw verwijderde teek op voor onderzoek

In het kader van een studie naar het voorkomen van ziektekiemen in teken in België, verzamelt het Belgisch instituut voor gezondheid, Sciensano, zoveel mogelijk teken die zich hebben vastgebeten op mensen (NIET op dieren).

Het doel van de studie is een beter beeld te krijgen van het voorkomen van een aantal ziektekiemen in teken (Borrelia burgdorferi sl., Anaplasma phagocytophilum, Borrelia miyamotoi, Rickettsia spp., Neoerlichia mikurensis, Babesia en het tekenencefalitis virus) in de verschillende provincies.

De inzameling van teken loopt van 1 april tot en met 31 oktober 2021.

Om een voldoende aantal teken te kunnen onderzoeken nodigen wij u dan ook graag uit om een vastgebeten teek die u verwijderd heeft van uw huid op te sturen voor onderzoek. We verzamelen geen teken die verwijderd werden bij uw huisdier of in de natuur werden gevangen.

In practice

 1. Verwijder een vastgebeten teek zo snel mogelijk, met een aangepaste tekentang of pincet, zonder op het achterlichaam van de teek te knijpen;
 2. kleef de teek (dood of levend) met doorzichtige plakband op een witte briefkaart of een wit blad;
 3. beantwoord de korte vragenlijst door op de knop onderaan te klikken. U hoeft nadien de tekenbeet niet opnieuw te registreren op de webpagina;
 4. wanneer u klikt op “verzenden” ontvangt u een persoonlijk referentienummer. Schrijf deze op de briefkaart of het blad met de teek, zodat wij uw vragenlijst kunnen linken aan de teek. Zonder de informatie van de vragenlijst kunnen wij de teek niet opnemen in de studie; 
 5. Steek de kaart of het blad in een gewone briefomslag. U hoeft geen postzegel te kleven, enkel klik hier om het adres af te drukken en op de enveloppe te plakken.nauwkeurig (en letterlijk) de gegevens hieronder op te schijven op de plaats van het adres (rechter onder kwadrant):

  example
  Dispatching Sciensano
  TekenNet
  DA 853-594-6
  Groeselenbergstraat 99
  1180 Ukke

 6. verzend de omslag zo snel mogelijk (liefst binnen 48u), via een gewone rode postbus.

  U kan meerdere teken in 1 enveloppe opsturen (met hetzelfde referentienummer) indien de beten opgelopen werden tijdens eenzelfde blootstelling.

Resultaten

De teken worden slechts op het einde van de studieperiode geanalyseerd (eind 2024). We kunnen u daarom geen persoonlijke feedback geven over welke ziektekiemen er eventueel aanwezig zijn in de teek die u verzendt. Dit heeft geen medische gevolgen, omdat het al dan niet detecteren van een ziektekiem in de teek niet bepaalt of u een behandeling nodig heeft of niet. Indien de teek drager is van een ziektekiem wil dit niet noodzakelijk zeggen dat die kiem ook overgedragen wordt; en ook al wordt u besmet (overdracht van de kiem), wil dit niet noodzakelijk zeggen dat u ziektetekens zal vertonen en een behandeling nodig heeft. Indien u na een tekenbeet wel klachten vertoont (rode uitbreidende ring of griepachtige symptomen) moet u uw huisarts raadplegen.

De globale resultaten van de studie worden in de loop van 2025 op de website van TekenNet gepubliceerd.